Фото галерија: Стартот на преговорите дополнително ќе ги стимулира и мобилизира сите чинители во државата во насока на остварување на европската перспектива на државата

Слика 1
Слика 2
Слика 3
Слика 4
Слика 5