Фото галерија: Состанок на ОБСЕ Тројката во рамки на ПФД

Слика 1
Слика 2
Слика 3