Фото галерија: Османи на билатерални средби во Торино

Слика 1
Слика 2
Слика 3
Слика 4
Слика 5