Фото галерија: ОСМАНИ ВО БРИСЕЛ НА СОВЕТОТ НА МИНИСТРИТЕ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ НА ЕУ

Слика 1