Фото галерија: Учество на ЗМНР Фатмире Исаки на Меѓународна конференција на високо ниво на Обединетите нации за човекови права, граѓанско општество и борба против тероризмот во Малага, Кралство Шпанија

Слика 1
Слика 2
Слика 3