Фото галерија: Стратешки дијалог со САД на 2 јуни во Вашингтон

Слика 1
Слика 2