Нова адреса на Амбасадата

28 јуни 2022
Од среда, 29 јуни 2022 г., Амбасадата продолжува со работа во нови простории. Поради одредени технички зафати кои бараат уште малку време, конзуларните услуги ќе бидат ограничени на давање конзуларни совети, заверки на полномошна и изјави, издавање потврди и патни листови и прием на пријави за престој во странство над три месеци. Базната станица за прием на барања, земање на биометриски податоци и издавање на пасоши, како и компјутерскиот систем за издавање на македонски визи и изводи од матичните книги ќе бидат пуштени во редовна работа за неколку денови, за што дополнително ќе ве информираме.
Новата адреса на Амбасадата е:
4th Floor, 64-65 Vincent Square,
London SW1P 2NU
Телефонот (0207 976 0535) и е-mail адресата ([email protected]) остануваат исти.