Александра МиовскаАлександра Миовска


Александра Миовска е вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Северна Македонија во Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска од 6 септември 2018 година.  

Родена е во Скопје, на 5 јануари 1969 година.


Професионален ангажман

Дипломатската кариера, Александра Миовска ја започна на 06 февруари 1995 година со приемот во Министерството за надворешни работи како деск-офицер за земјите од Скандинавија во Управата за Западна Европа. Од 1998 до 2000 година, таа е  Началник на Одделение за билатерала со ЕУ-земји во Управата за европски земји. Воедно, во тој период има остварено куси работни престои - испомош во ДКП – Стокхолм и ДКП – Хаг. 

На крајот од 2000 година (до декември 2001) станува Помошник-раководител на Сектор за политички и економски прашања во Кабинет на МНР, а од 1 декември 2001 до крајот на 2005 година ја врши должноста Советник во Амбасадата на Република Македонија во Лондон. По враќањето од Обединетото Кралство, од 2006 до 2011 година, е распоредена на работно место Раководител на Сектор за координација на активностите на Министерот во Кабинетот на МНР, а од 2012 до јуни 2017 година, Миовска е Помошник-директор за аналитичко истражување во  Директоратот за аналитика и јавна дипломатија. Од јуни 2017 до август 2018 година е Помошник-директор за координација на активностите на Министерот - Директорат за координација на активностите на Министерот (Кабинет на МНР). 

На 03 август 2018 година со Указ на Претседателот е именувана за вонреден и ополномоштен амбасадор во Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, каде должноста ја презема на 6 септември 2018 година со предавање на копиите од акредитивните писма на Шефот на Протоколот во Форин Офис. На 8 ноември 2018 година ги предаде оригиналите од акредитивните писма за нејзиното именување, на Кралицата Елизабета Втора.


Образование

Александра Миовска има дипломирано на Правниот факултет (правосудна насока) – Универзитет Свети Кирил и Методиј во Скопје (1992). 

Во 1995 година има положено правосуден испит откако помина двегодишно волонтирање во Основниот суд Скопје 1 Скопје.

По вработувањето во Министерството за надворешни работи, Александра Миовска има учествувано на повеќе дипломатски курсеви, семинари, работилници и обуки од кои позначајни се: Strategic Analysis and Policy Planning – a programme of discussion, debate and practical exercises funded by the FCO and conducted by the Centre for Political and Diplomatic Studies (Маврово, 2017); Project Capacity building for the MFA of the Republic of Macedonia funded by the British Embassy and conducted by the Centre for Political and Diplomatic Studies – “Public Diplomacy and Strategic Communication” (Скопје, 2014); Алумни програма за обука за меѓународни преговори, Institute for International Relations “Clingendael” – The Hague (Хаг, 2009); Обука, „Бизнис Процес Менаџмент Систем“, Секретаријат за информатичко општество  (Скопје, 2008); Семинар за дипломати од ЈИЕ во Управата за дипломатска едукација, МНР на Шведска (Стокхолм, 2000); Курс за млади дипломати од Средна и ЈИЕ, Institute for International Relations “Clingendael” - The Hague (Хаг, 1997); Курс за млади дипломати, Institute International d’Administration Publique – Paris (Париз, 1995).