Photo gallery: Османи средба со Мартин Викерс, специјален пратеник за трговија со Западен Балкан на Обединетото Кралство

Photo 1
Photo 2